måndag 11 augusti 2008

Nya ritningar under produktion


Stadsarkitekten är positiv till våra föreslagna ändringar, nu återstår att rita om ALLT fast lite större (o lite bättre (o dyrare)). Huset blir större om vi vill behålla innermåtten pga de tjockare ytterväggarna samt att vi breddar 2-plansdelen med ca 0,5 meter invändigt och flyttar den västra ytterväggen på 1-plansdelen av konstruktionsskäl. Fönstren har flyttats marginellt och vi kommer få snedkapa fönsternischerna för att optimera ljusinsläppet genom de tjocka väggarna, med utvändig puts blir de ca 40 cm tjocka. Nedervåningen i 2-plansdelen kommer få en takhöjd på närmare 2,5 m då vi kommer behöva ha, pga konstruktionstyngd, 40 cm höga balkar ovanför fönster och dörrar på nedervåning. Vi behöver nog ha lite mer isolering i taket så även detta kommer medföra ett högre hus, får vi igenom allt blir höjden ca +0,2 m.

Vi börjar närma oss en husgrund/platta på ca 155 kvm meter i dagsläget, räknar man med det övre planet pratar vi ca 240 kvm, kvar blir dock bara ca 200 kvm om man räknar bort ytterväggar. Räknar man sedan bort garderober, innerväggar, trapp, bänkar etc etc blir det inte mycket kvar.

För den nyfikne finns här den planlösning vi nu jobbar utifrån för att rita om huset och få de nya ritningarna godkända av SAK:
Förhoppningsvis vår slutgiltiga planlösning

Vi skall försöka överklaga Vägverkets beslut att inte låta oss ha en egen infart, dett sker genom en nyansökan om infart, blankett kommer på posten inom kort. Vore guld om vi slapp nyttja vägservitutet över grannens tomt.

/Anders & Linda

Inga kommentarer: